Garančná prehliadka, je prvá servisná prehliadka bicykla, pri ktorej sa opätovne dotiahnú a nastavia všetky časti bicykla. Každý bicykel zakúpený v našej predajni, má nárok na túto prvú garančnú prehliadku ZADARMO. Keďže u nových bicyklov je pomerne bežným javom, že sa práve ich prvým používaním môžu rozladiť, tak po absolvovaní tejto prehliadky máte istotu, že Váš bicykel bude opäť v 100%-nom technickom stave. Prvá garančná prehliadka je zadarmo avšak len v prípade, že sa dostavíte po prejdení základných kilometrov v praxi je to zhruba 100 až 200 km, avšak najneskôr do pol roka od zakúpenia bicykla. Termín garančného servisu je potrebné objednať na tel. č.: 0911 989 101. Pre je bezplatné vykonanie je nutné doložiť záručný list.

Ku každému bicyklu zakúpenému v našej predajni, "pribaľuleme" benefit v podobe zľavy, na každý servisný úkon. Tieto zvýhodnené ceny za servis platia i po skončení záručnej doby.