Garančná prehliadka, je prvá servisná prehliadka bicykla, pri ktorej sa opätovne dotiahnú a nastavia všetky časti bicykla. Každý bicykel zakúpený v našej predajni, má nárok na túto prvú garančnú prehliadku ZADARMO. Keďže u nových bicyklov je pomerne bežným javom, že sa práve ich prvým používaním môžu rozladiť, tak po absolvovaní tejto prehliadky máte istotu, že Váš bicykel bude opäť v 100%-nom technickom stave. Prvá garančná prehliadka je zadarmo len v prípade, že sa dostavíte po prejdení zhruba 100 až 200 km, avšak najneskôr do 6 mesiacov od zakúpenia bicykla. Zvýšený dopyt na servis bicyklov a obmedzené skladovacie možnosti, nás donútil zaviesť systém plánovania opráv. Z toho dôvodu 

JE POTREBNÉ SI VOPRED DOHODNÚŤ TERMÍN

aj na vykonanie garančnej prehliadky. Termín si môžete dohodnúť osobne u nás v prevádzke, telefonicky na tel. č. 0911 989 101, alebo e-mailom. Bicykel je ku nám možné priniesť v deň servisu, alebo jeden deň vopred. Pre je bezplatné vykonanie je nutné doložiť záručný list.

Ku každému bicyklu zakúpenému v našej predajni, "pribaľuleme" benefit v podobe zľavy, na každý servisný úkon. Tieto zvýhodnené ceny za servis platia i po skončení záručnej doby.