Jedine pravidelná údržba bicykla, Vám zabezpečí vysokú presnosť radenia rýchlostí, spoľahlivý brzdný účinok a jeho celkovú plnú funkčnosť. Pri pravidelnom používaní bicykla, je návšteva servisu optimálna jedenkrát do roka. Takýto pravidelný ročný interval prehliadky, Vám zabezpečí spokojnosť s Vašim bicyklom na dlhé roky. Cena "Štandardnej prehliadky", počas ktorej mechanik vykoná komplexnú kontrolu bicykla, nastavenie radania a bŕzd, podoťahovanie všetkých skrutkových spojov, prečistenie a premazanie reťaze, vycentrovanie a dohustenie kolies, sa pohybuje vo výške 36€*. Ako oficiálny SHIMANO POINT disponujeme veľkým množstvom náhradných dielov priamo na našom sklade, lebo považujeme za veľmi dôležité, použiť originálne náhradné diely, kompatibilné s Vašim bicyklom. Zvýšený dopyt na servis bicyklov a obmedzené skladovacie možnosti, nás donútil zaviesť systém plánovania opráv. Z toho dôvodu 

JE POTREBNÉ SI VOPRED DOHODNÚŤ TERMÍN

a čakanie na Váš opravený bicykel sa skráti na 24 hodín. Termín si môžete dohodnúť osobne u nás v prevádzke, telefonicky na tel. č. 0911 989 101, alebo e-mailom. Bicykel je ku nám možné priniesť v deň servisu, alebo jeden deň vopred.

 

 

 

* pokiaľ mechanik počas prehliadky zistí akékoľvek okolnosti, ktoré by mali za následok vyššiu koncovú cenu ako bola pôvodne dohodnutá, je povinný Vás predtým telefonicky kontaktovať.